Door de Wraparound-aanpak kon het aantal plaatsen in Zeeuwse jeugdinternaten met een derde worden verminderd.

Jo Hermanns, emeritus hoogleraar Opvoedkunde, Universiteit van Amsterdam

Transformatie start bij mensen zelf en hun community, niet bij systemen of instanties.

Fimke Zwerink, veranderingsadviseur transformatie sociaal domein

Ik ervaar een zelfstandig team dat zich verantwoordelijk voelt en zelfstandig de klus klaart.

Mariëtte Rutjes, leidinggevende cluster Vrouwenopvang en gezinnen, Kwintes

Wraparound Care is a coordinated intervention system to secure the children's, professional's and the state's welfare.

Terrance Kwame-Ross, Ph.D., University of Minnesota, USA

Wraparound Nederland

Wraparound Nederland is specialist op het gebied van het Wraparound Care-model. Dat is een doelgerichte, efficiënte, ‘snelle’ aanpak van zorgvragen. Ideaal voor gemeenten, zorgorganisaties en professionals die kiezen voor innovatieve, integrale oplossingen.

Het Wraparound Care-model is rond 1980 ontwikkeld in de Verenigde Staten voor jongeren met ernstige of complexe problemen. Doel is dat zij weer grip krijgen op hun leven. Daarbij worden gezin, buurt, school et cetera van de jongere betrokken, omdat ervan wordt uit gegaan dat de jongere het meest gebaat is bij een aanpak in de eigen leefomgeving, niet in een instelling. Wraparound Nederland gebruikt het model voor mensen van alle leeftijden. Centraal staat altijd de vraag wat de cliënt zelf meent nodig te hebben om zijn of haar leven weer op de rails te krijgen. Maatwerk dus.

Anders dan in de traditionele zorg kent Wraparound geen bureaucratie en versnippering. Er wordt direct, samen met cliënten, hun netwerken en betrokken instanties, gewerkt aan oplossingen: één hulpverlener, één cliëntsysteem en één plan. Dat vraagt veel van de hulpverlener: inzicht in het functioneren van de cliënt - gezin of individu - in wat voor hem of haar belangrijk is, en in zijn of haar functioneren in een sociale context. Dat geheel moet worden vertaald in een plan gericht op het wegwerken van obstakels. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en raakt dus niet afhankelijk van hulpverlening. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is essentieel voor het succes.

Benieuwd wat Wraparound Nederland voor jouw organisatie kan betekenen?
Bekijk hieronder de implementatie mogelijkheden

Naar implementatie